15 milionów kary dla Telekomunikacji Polskiej

Dnia 19.08.2009 została nałożona kara na Telekomunikację Polską w wysokości 15 milionów złotych. Kara została nałożona za niewypełnienie obowiązków w zakresie dostępu do infrastruktury. Każdy operator wzbrania się jak może przed udostępnianiem swojej kanalizacji, ponieważ należy ona do najbardziej ważnych i wrażliwych miejsc całej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Budowa kanalizacji pochłania miliony i jest na nią przeznaczana znaczna część środków inwestycyjnych. Co więcej w większości miast budowa nowych kanalizacji jest niemożliwa. Dlatego z istniejącej kanalizacji muszą korzystać wszyscy operatorzy stacjonarni, operatorzy kablowi a nawet komórkowi. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że Telekomunikacja Polska chce położyć w kanalizacji dodatkową żyłę a nie ma już na to miejsca.

Obowiązek polegający na zapewnieniu dostępu do kanalizacji służy pokonaniu problemów, które wynikają z ograniczeń zasobów niezbędnych do budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych. Ponadto współkorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej podnosi efektywność inwestycji telekomunikacyjnych i umożliwia rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Obowiązek, jaki został nałożony na TP polega na stworzeniu możliwości dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z innymi operatorami.

Warunki, według których Telekomunikacja Polska jest zobowiązana na udostępnienie innym podmiotom własnej infrastruktury telekomunikacyjnej określa umowa ramowa. Szczegółowe warunki przedstawiają się następująco:

  1. Termin udzielania odpowiedzi na zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej wynosi 10 dni roboczych.
  2. Termin udzielania odpowiedzi na reasumpcję zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej wynosi 5 dni.
  3. Termin na podpisanie umowy o dostępie z podmiotem wnioskującym wynosi do 30 dni.

Po przeprowadzonej kontroli ustalono, że Telekomunikacja Polska nie przestrzega terminów, w których jest zobowiązana na udostępnienie operatorowi własnej infrastruktury. Prezes UKE stwierdził, że skala naruszeń w roku 2008 i 2009 r. określona na podstawie danych i wyjaśnień przekazanych przez TP, wyniosła:

  • 2287 naruszeń w przypadku odpowiedzi na zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej. Ogólna liczba zapytań 4990, więc naruszenia wystąpiły w 45,83% przypadków tych zapytań.
  • 106 naruszeń w przypadku odpowiedzi na reasumpcje zapytań o dostęp do kanalizacji kablowej. Liczba zapytań, wyniosła 176, a naruszenia wystąpiły w 60,22% przypadków zapytań.
  • 2434 naruszeń w przypadku przestrzegania terminu zawarcia umowy o dostęp do kanalizacji kablowej.

Liczba wniosków wyniosła 2884, a naruszenia wystąpiły w 84,39% przypadków.

Pozostaje sobie zadać jeszcze jedno ważne pytanie, czy słusznym jest, że jedna firma coś zrobi, a druga z tego korzysta za grosze, nie partycypując w kosztach konserwacji, utrzymania itp?

3 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*