Komisja Europejska ponownie upomina UKE, w sprawie MTR

Komisja Europejska kolejny już raz upomniała UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), że ten nie powinien uporczywie i bezzasadnie przedłużać asymetrii w stawkach między operatorskich (MTR) w sieciach komórkowych, faworyzując nowych operatorów. Przypomnijmy, UKE pozwala stosować Play` owi i CenterNet`owi, dużo wyższe stawki za połączenia kierowane do jego abonentów niż ma to miejsce u innych operatorów komórkowych świadczących usługi na Polskim rynku.

Według planów UKE obniżenie stawek, a co za tym idzie zmniejszenie asymetrii powinno być cyklicznie wdrażane od 2011 roku, tak aby 2015 roku zrównać ich wysokość ze stawkami innych operatorów (aktualnie stawka do Play i CenterNet jest o ponad 2 razy wyższa niż stawki do innych operatorów). Aktualnie KE skierowała ponownie pismo do UKE, wzywając UKE do zastosowania się do przyjętych we Wspólnocie Europejskiej wytycznych dotyczących ustalania stawek za zakończenie połączenia w sieci. Nie znaczy to nic innego jak szybsze zmniejszenie asymetrii stawek do Play i CenterNet.

Głos w tej sprawie zabrała unijna komisarz ds. telekomunikacji, Pani Viviane Reding:

„Jestem zawiedziona stanowiskiem UKE, gdyż całkiem niedawno wyraziliśmy swoje niezadowolenie w stosunku do bardzo podobnych działań. Obecna różnica w stawkach za zakończenie połączenia w sieci komórkowej pomiędzy CenterNet i Play a większymi operatorami jest wyjątkowo duża, jak na standardy europejskie, a UKE nie wydaje się gotowy, aby w najbliższym czasie obniżyć te stawki. Wręcz przeciwnie, asymetria wyeliminowana zostanie dopiero w 2015 roku, czyli o wiele później niż wymaga tego nasze zalecenie w sprawie stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej. Dlatego też ponownie wzywam UKE do natychmiastowego obniżenia stawek do CenterNet i Play ”.

Stanowisko Pani Viviane Reding, podziela również unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, w swoim oświadczeniu stwierdziła ona, że:

„Umożliwienie nowemu operatorowi stosowania przez tak długi okres stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, które nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów, jest fatalnym sygnałem. Jak najszybciej powinno się konsumentom w Polsce umożliwić korzystanie z niższych cen za połączenia komórkowe, a operatorów powinno zachęcać się do jeszcze bardziej efektywnej działalności.”

Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że Komisja Europejska wezwała polskiego regulatora do zmiany projektu swojej decyzji i ustalenia niższych stawek dla nowych operatorów. W swoim wniosku KE przypomniała ponadto, że wyższe stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej dla nowych operatorów komórkowych, powinny obowiązywać tylko przez ograniczony okres. Komisja ustaliła również dzień 31 grudnia 2012 roku, za ostateczny termin zastosowania nowych wytycznych Unii Europejskiej w sprawie stawek MTR. Oznacza to, że wszystkie kraje członkowskie do tego dnia winny zastosować nowe dyrektywy mówiące o obniżeniu stawek MTR do poziomu rzeczywistych kosztów. W myśl tej dyrektywy różnice w stawkach powinny być całkowicie wyeliminowane w ciągu 4 lat od wejścia jakiegokolwiek operatora na rynek. Co jest jednoznaczne z tym, że stawki CenterNet powinny zostać ustalone na poziomie rzeczywistych kosztów góra do maja 2013 roku, a stawki Play do marca 2011 roku, nie jak wynika z kalendarza UKE do grudnia 2015 roku.

Po otrzymaniu wniosku z Komisji, UKE w serwisie Twitter zamieściło komunikat, który sugeruje duże zmiany w stawkach międzyoperatorskich w 2010 roku. Komunikat brzmi: „UKE2UKE: W 2010 r. odejście od asymetrii, model kosztowy dla MTR w Play i Centernet”. Z tej pobieżnej informacji można wywnioskować, że UKE raczej zastosuje się do zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie szybszego odejścia z asymetrii stawek w sieciach operatorów komórkowych.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*