Błędy w regulacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

UKE
Urząd Komunikacji Elektronicznej – jest to urząd, który został powołany w celu regulowania rynku zarówno telekomunikacyjnego, jak również pocztowego w Polsce. Obecnie na czele urzędu zasiada prezes Anna Streżyńska.

PREZES STREŻYŃSKA
Obecność tej osoby na stanowisku prezesa UKE budzi wiele emocji, przez wielu jest ona postrzegana jako „żelazna dama”, która bezpardonowo walczy z operatorami telekomunikacyjnymi o interes klientów, z drugiej strony jest postrzegana jako stronnicza osoba, która dąży do tego, aby zniszczyć Telekomunikację Polską. Dlaczego mają miejsce takie zarzuty względem tej osoby? Są one podyktowane decyzjami urzędu, które tylko i wyłączenie nakładają na TP obowiązki a konkurentom dają same korzyści. Już nie wspominając, że niektóre decyzje są zaskakujące, żeby nie powiedzieć dziwne.

DZIWNE DECYZJE UKE I KONFLIKT Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ
W przypadku problemów z realizacja pierwszych decyzji BSA (z Netią) karą za problemy w realizacji została obarczona tylko TP pomimo tego, że obaj operatorzy przyznali, że po obu stronach były problemy. Wypowiedzi prezesa były w charakterze: „Telekomunikację Polską stać na kary i ona powinna je płacić”.
Niemniej jednak UKE w dalszym ciągu stara się regulować rynek, ale często robi to niezgodnie z dyrektywami unijnym, stąd w UE Polska posiada najwięcej spraw skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości, przez co grożą Polsce ogromne kary finansowe (inni „rekordziści” mają maksymalnie 2 takie sprawy, Polska ma aż 6). Na przykład we wrześniu 2008 Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości za „nękanie” TP i próby regulowania stałego dostępu do Internetu (nigdzie na świecie nie reguluje się opłat za Internet). Urząd przekroczył swoje kompetencje, a jednym z punktów spornych były kary finansowe nakładane na Telekomunikację Polską w związku z polityką cenową neostrady TP. Dodatkowo stanowisko Komisji Europejskiej podzieliły Polskie sądy. W maju 2009 Komisja Europejska ponownie wytyka błędy urzędowi za asymetrię stawek, MTR (czyli rozliczeń miedzy operatorskich w sieciach komórkowych) asymetria wynosi nawet 500 %. Ponad to wysokość stawek została ustalona niezgodnie z zasadami. UKE ustaliła ceny na zasadzie porównania stawek w innych krajach UE. Porównanie było z państwami gdzie stawki są najniższe, a sytuacja rynkowa jest całkowicie inna. Według KE regulator rynku powinien brać pod uwagę koszty ponoszone przez operatorów, a nie jak w tym przypadku cenę z innych krajów. Z innej beczki, UKE drugi rok z rzędu nie chce zatwierdzić zwrotu kosztów poniesionych przez Telekomunikację Polską za świadczenie usługi powszechnej. TP jako operator, który płaci karę za niedostarczenie usługi powszechnej oraz traci na świadczeniu często nierentownej usługi powszechnej ma zapewniony prawnie zwrot tych środków. Zwrot musi być uprzednio zatwierdzony przez UKE i już 2 rok z rzędu UKE się ociąga z analiza wysokości zwrotu pomimo ponaglenia ze strony sądu, gdzie TP złożyła skargę. W tym roku TP wystąpi po raz trzeci o zwrot kosztów świadczenia usługi powszechnej

szczęśliwi użytkownicy

BŁĘDNE KARY I DECYZJE
Inne błędnie kary i decyzje podjęte przez urząd, który reguluje rynek i nie powinien popełniać aż tylu błędów:
11.2007 – Urząd Komunikacji Elektronicznej zmienia opublikowaną na swojej stronie www analizę skutków zaplanowanych obniżek stawek MTR. Miało to miejsce po tym, gdy TP oraz PricewaterhouseCoopers wytknęły dokumentowi błędy merytoryczne i obliczeniowe.
12.2008 – Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla decyzję Prezesa UKE nakładającą na prezesa TP karę za niewykonywanie umowy BSA z Netią.
02 2009 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchyla częściowo decyzję Prezesa UKE zmieniającą opis kalkulacji kosztów na rok 2008 i 2009.
02.2009 – Tele2 została zobligowana sądownie zwrócić Telekomunikacji Polskiej ponad 3,3 mln zł, które uzyskała korzystając bezprawnie z opłat ryczałtowych w rozliczaniu ruchu między sieciami obu operatorów – stawki ustalił UKE.
02.2009 – Sąd wydał wyrok, w którym uchylona została decyzja Prezesa UKE przyznającą operatorowi MNI SA upust hurtowy w wysokości 51 % w rozliczeniach z TP za usługę hurtowej sprzedaży dostępu szerokopasmowego (BSA)
05.2009 Sąd uchyla decyzję Prezesa UKE, wprowadzającą usługę hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) dla operatora MNI S.A. Jest to już 6 uchylona decyzja WLR.
06.2009 Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla decyzję Prezesa UKE o nałożeniu kary 3 milionów złotych na Telekomunikację Polską. Uchylona kara dotyczyła usługi Ogólnokrajowego Biura Numerów.
06.2009 – Sąd uchylił 2 raz w tym miesiącu karę, tym razem 10 mln zł nałożoną na Telekomunikację Polską przez UKE za niewykonywanie decyzji z 2003 roku. Decyzja niezgodna z prawem.

Takich i innych błędów po stronie UKE jest o wiele więcej niż te wymienione. Szkoda, że operatorzy płaca za swoje błędy kary, natomiast UKE w żaden sposób za swoje nie odpowiada.

7 komentarzy

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*