Rynek telefonii stacjonarnej.

Rynek telefonii stacjonarnej różni się znacząco od rynku telefonii komórkowej. Wielu twierdzi, że jest to najbardziej regulowany rynek telefonii w Polsce, ba a nawet w całej europie!!. Cała sytuacja wynika z tego, ze na rynku jest obecny operator dominujący (lider) a jest nim oczywiście Telekomunikacja Polska (największa grupa telekomunikacyjna w środkowej Europie).

Telekomunikacja Polska dalej jest operatorem dominującym na Polskim rynku. Znaczy to, że rynek wymaga regulacji, która umożliwia konkurencję. Operator dominując ma obowiązek świadczyć usługę powszechną z przewidzianą w prawie dopłatą do tej usługi. Czego konsekwentnie odmawia od 3 lat UKE. Pisaliśmy już o tej sprawie w tej wiadomości. Z raportów wynika, że TP traci systematycznie swoją pozycje na rzecz konkurentów, którzy głównie ukierunkowani są na powiększanie bazy klientów WLR.

WLR (Wholesale Lines Rental) to nałożenie na Telekomunikację Polską obowiązku hurtowej sprzedaży abonamentu operatorom alternatywnym po cenach zaniżonych (ustalonych przez UKE) po własnych liniach. Ta usługa daje możliwość alternatywnym operatorom świadczyć usługę telefonii ( i Internetu) bez przyłączania ich do sieci. Przyłączeniem zajmuje się TP. Uszkodzenia klient zgłasza do operatora WLR a ten przekazuje wniosek do TP i ta naprawia infrastrukturę. Według raportu UKE we wrześniu 2008 roku 9% wszystkich linii Telekomunikacji Polskiej zostało wykorzystanych do świadczenia usług przez konkurentów, a liczba ta stale rośnie.

Zmierzanie urzędów do ograniczenia wielkości lidera rynku w danym kraju jest różnie postrzegane w krajach UE. Niektóre Państwa Unii Europejskiej regulują rynek specjalnie z mniejszym skutkiem widząc w ograniczeniu pozycji operatora dominującego stratę dla swojego rynku, co jest ważne w przypadku kryzysu. Z reguły alternatywni operatorzy zatrudniają wielokrotnie mniej pracowników niż wiodący i ograniczenie operatora wiodącego wiąże się ze stratami dla rynku pracy i dla inwestycji w infrastrukturę. W Polsce największy alternatywny operator (Netia) zatrudnia około: 1365 osób ( w 2008 w tej firmie straciło pracę 190 osób w ramach redukcji kosztów). Dla porównania Telekomunikacja Polska daje pracę około 25 000 pracowników.

W 2008 roku telefonia stacjonarna zmierza głównie w kierunku oferowaniu abonamentów, w których klient otrzymuje pakiet bezpłatnych minut.

Ostatecznie walka pomiędzy operatorami sieci stacjonarnych traci cyklicznie na znaczeniu. Według raportu telefonia stacjonarna systematycznie się zmniejsza. W 2008 roku liczba klientów jest o 20% mniejsza od liczby w 2005 roku. Najwięcej klientów odeszło od Telekomunikacji Polskiej (około 28% ich bazy klientów). Spadek ilości użytkowników jest związany z rozpowszechnieniem się telefonii komórkowej, dużymi kosztami świadczenia tej usługi a przez to i większymi cenami.

17 komentarzy

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*