Stanowisko Telekomunikacji Polskiej w sprawie kary nałożonej przez UKE.

W ostatnim czasie pisaliśmy o tym, że na Telekomunikację Polską została nałożona kara za w wysokości 15 milionów złotych za niewypełnianie obowiązków dotyczących dostępu do kanalizacji kablowej TP. W dniu dzisiejszym Telekomunikacja odniosła się do decyzji UKE w sprawie kary. Poniżej prezentujemy stanowisko największego polskiego operatora:

„Według uzasadnienia decyzji regulatora, niewykonywanie oferty ramowej, dotyczącej dostępu innych operatorów do kanalizacji kablowej TP, polegało na przekraczaniu terminów ustalonych w ofercie. Zwracamy uwagę, że TP od kilku miesięcy prowadzi proces poprawy obsługi alternatywnych operatorów, w tym także znaczącej poprawy jakości dostarczania usługi kanalizacji kablowej. Operatorzy już odczuwają poprawę, bo wskaźnik terminowości bliski jest 100%.

Niezależnie od działań TP na rzecz poprawy jakości obsługi na rynku hurtowym wskazujemy, że nie tylko TP ma obowiązki związane z koniecznością udostępnienia kanalizacji technicznej – każdy z operatorów powinien taki dostęp zapewniać, bo obowiązek ten nie wynika z przeprowadzonej przez regulatora analizy rynku lecz jest nałożony wprost przez prawo. Dlatego – jak wskazaliśmy w postępowaniu – wprowadzenie oferty ramowej dotyczącej dostępu innych operatorów do kanalizacji kablowej TP powinno zostać ponownie poddane analizie regulatora pod względem zasadności dalszego stosowania tego obowiązku.”

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*