Telekomunikacja Polska wygrała z UKE

Jakiś czas temu na naszych łamach pisaliśmy (w tym artykule), o konflikcie na linii Telekomunikacja Polska – UKE w kwestii dopłat do usługi powszechnej. Dnia 5 sierpnia 2009 sprawa kwestii dopłat do usługi powszechnej została ostatecznie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Telekomunikacja Polska otrzyma z tego tytułu dopłatę w wysokości 140 milionów zł za 2006 rok.

Przypomnijmy, od 8 maja 2006 Telekomunikacja Polska jest podmiotem wytypowanym przez UKE do świadczenia usługi powszechnej. Znaczy to, że na firmę są nakładane obowiązki świadczenia usługi nawet wtedy, kiedy ta jest nierentowna. Za świadczenie takiej usługi Telekomunikacji Polskiej należy się dopłata (zgodnie z prawem telekomunikacyjnym) za straty finansowe wynikłe ze świadczenia takiej usługi. Dopłatę do usługi powszechnej pokrywają wszyscy operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne w Polsce i ich przychód przekracza 4 miliony zł.

Dopłata, która była przedmiotem sporu wynosi 140 milionów złotych. Jest to opłata za usługę powszechna, jaką TP świadczyła od 8 maja 2006 – 31 grudnia 2006. UKE odrzucił wniosek TP o dopłatę z powodu braku (w opinii UKE) dostarczenia dowodów przez TP na poniesienie wyżej wymienionych kosztów. TP próbowała uzyskać od UKE informacje, jakie dokumenty są jeszcze wymagane oprócz już przedstawionych – bez odpowiedzi ze strony urzędu. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego UKE powinien był sam wezwać Telekomunikację Polską do złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, których brak spowodował odrzucenie wniosku o dopłatę. Wyrok NSA jest drugą pozytywną decyzją Sądów w tej sprawie. Wcześniej taką samą decyzję podjął Wojewódzki Sąd Administracyjny. UKE i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji złożyły skargę kasacyjną od decyzji WSA do NSA a ten nie podzielił ich stanowiska w tej kwestii. Wyrok jest prawomocny i nie ma możliwości się od niego odwołać.

Przypomnijmy, że na rozpatrzenie oczekuje jeszcze wniosek o dopłatę do usługi powszechnej za 2007 rok, złożony przez TP do UKE w czerwcu 2008 roku. Czas na rozpatrzenie przez UKE wniosku minął w sierpniu 2008 roku. TP domaga się w nim dopłaty do usługi powszechnej w kwocie 219 milionów złotych. Przy takiej opieszałości i błędach ze strony UKE można się spodziewać kolejnego pozytywnego wyroku na rzecz TP w przyszłości w kwestii dopłat.

5 komentarzy

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*