UKE: „Otrzymaliśmy od TP dobrą nową ofertę zobowiązań inwestycyjnych”

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska bardzo pozytywnie wyraziła swoją opinię na temat nowej propozycji zobowiązań inwestycyjnych, jaką 8 września 2009 roku, przedstawiła w UKE, Telekomunikacja Polska.

Zawarcie takiego porozumienia, jest bardzo ważne dla Telekomunikacji Polskiej. W przypadku kompromisu, UKE zobowiązuje się nie zmieniać przez określony czas stawek, WLR, BSA i LLU (czyli kosztów po jakich TPSA miałaby udostępniać łącza dla konkurencji). To bardzo ważne dla biznesu, ponieważ wykluczy najbardziej przez TP znienawidzona zmienną, która to skutecznie blokowała inwestycje. Żaden operator nie zobowiązałby się nigdy do inwestycji, gdyby to nie miał pewności, co najmniej do zwrotu inwestycji. UKE w zamian za stabilizację stawek oczekuje od Telekomunikacji Polskiej zobowiązań inwestycyjnych. Poprzednie propozycje były według urzędu niewystarczające. Dopiero przy aktualnej propozycji prezes UKE uważa, że jest ona zadowalająca. Według Anny Streżyńskiej:

„Nastąpił duży przełom w negocjacjach. Dostaliśmy przyzwoitą propozycję, o 200 proc. lepszą niż poprzednie. Jestem przekonana, że uda nam się osiągnąć porozumienie. Umowa będzie skomplikowana, my rozmawiamy tylko o meritum, ale wszystkie kwestie będą musiały być jeszcze uzgodnione przez prawników. Dlatego sądzę, że posiedzenie rady nadzorczej TP odbędzie się pod koniec września lub na początku października”

Prezes UKE oczekuje, że rada nadzorcza Telekomunikacji Polskiej będzie gwarantem realizacji przedstawionych zobowiązań inwestycyjnych oraz porozumienia z operatorami alternatywnymi. Takie działanie ma być również alternatywą dla podziału TP, na czym bardzo zależy Telekomunikacji Polskiej. Przedstawiciele po stronie UKE i Telekomunikacji Polskiej aktualnie ustalają zakres zobowiązań inwestycyjnych, do końca 2009 roku, oraz w latach 2010-2011.

Przypomnijmy, w grudniu 2008 roku prezes Anna Streżyńska wszczęła postępowanie w sprawie podziału TP na część hurtową i detaliczną, zarzucając operatorowi dominującemu takie działania jak dyskryminację operatorów alternatywnych, oraz przepływ informacji pomiędzy spółkami Grupy TP, przez co te były na lepszej pozycji do pozyskania klienta odchodzącego z TP. W odpowiedzi w marcu 2009 roku TP przedstawiła „Kartę Równoważności”, która miała zbudować tak zwane chińskie mury między spółkami TP i przynieść efekty podobne do podziału bez jego wprowadzenia. „Karta Równoważności” stała się przedmiotem spotkania pomiędzy przedstawicielami UKE, operatorami alternatywnymi i TP, na których to spotkaniach negocjowano założenia tego dokumentu. Doprowadziło to do sytuacji, że UKE 11 sierpnia zawiesił prace nad podziałem TP na część hurtową i detaliczną. Obecnie trwają prace nad ostatecznym wyglądem porozumienia, które TP będzie zawierała z operatorami alternatywni.

3 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*