Ulga za Internet

Od 1 marca 2005 r. został wprowadzony 22% VAT na usługi dostępu do Internetu (Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 16 grudnia 2004 roku, Dz. Ustaw z 2005 r. nr 14 poz. 113). Przy rocznym rozliczeniu podatkowym zachodzi konieczność udokumentowania wydatków poniesionych na Internet, do tego celu należy zbierać faktury, na których wyszczególniona jest opłata poniesiona za usługi internetowe. Pozwoli to po zakończonym roku odliczyć pełną kwotę wydatku, do wysokości limitu 760.

Należy pamiętać, że jeśli faktura z grudnia zostanie uregulowana w styczniu, to można ja będzie rozliczyć dopiero w następnym zeznaniu podatkowym.
Jak się odlicza koszty poniesione na Internet ?.
Odliczenia należy dokonywać w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu, składanym do urzędu skarbowego. Wymaganym dokumentem i podstawą do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet jest faktura VAT z potwierdzeniem zapłaty. Wydatki związane z użytkowaniem Internetu to koszty zakupu usługi dostępowej.

Rozliczenie się współmałżonków.
Aby małżonkowie mogli razem odliczyć koszty poniesione za Internet musza widnieć oboje na fakturze. Większość firm daje taka możliwość.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej usługami, których nie można odliczyć od Internetu są:
-neostrada + usługa tv
-Internet z usługą tv i telefonią internetową
-multipakiet tp
-Internet i neofon

A to dlatego, że są to usługi pakietowe.
Według zapewnień Telekomunikacji Polskiej wdrażane są rozwiązania, dzięki którym klienci tego operatora korzystający z ww. usług, będą mogli skorzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2010 rok.
Niemniej jednak korzystając z pakietów, (czyli np. neostrada + usługa TV )klient rocznie oszczędza porównywalną lub nawet wyższą kwotę niż daje mu ulga za Internet (w przypadku gdyby zakupywał usługi oddzielnie).
Oficjalne stanowisko TP w sprawie znajdziesz braku ulgi za usługi pakietowe:

„Wystawianie faktur, na których widnieje wyłącznie koszt całego pakietu, jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Ponadto, kupując usługi w pakiecie klient otrzymuje bardziej korzystną cenę, niż gdyby zamawiał je osobno. Jednak zdając sobie sprawę, że część klientów jest niezadowolona z braku możliwości skorzystania z ulgi, w ramach rekompensaty w ubiegłych latach proponowaliśmy naszym klientom bezpłatną aktywację dodatkowych programów tv lub doładowanie wideo na życzenie na określony czas.
W 2008 roku zaproponowaliśmy bonus dla klientów, którzy brak możliwości odliczenia postrzegali jako niedogodność, mimo korzyści wynikających z oferty pakietowej. Użytkownicy multipakietu mogli skorzystać z bezpłatnej aktywacji kanałów telewizyjnych wchodzących w skład pakietu L (47 kanałów telewizyjnych) na trzy miesiące.
Z kolei w 2009 roku zaproponowaliśmy klientom rekompensatę w postaci bezpłatnej aktywacji dodatkowych programów telewizyjnych (Orange sport lub pakiet programów TVN) na określony czas lub doładowania konta w usłudze wideo na życzenie. (w zależności od opcji pakietu, z którego klient korzysta).”

2 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*