Zdolność kredytowa określa się mianem możliwości do spłaty kredytu przez pożyczkobiorca wraz z odsetkami wynikającymi z kosztów obsługi zobowiązania finansowego w wyznaczonym uprzednio terminie. Jeśli instytucja bankowa rozpatruje