Czy zaświadczenie o dochodach jest wymagane przy pożyczkach pozabankowych?

Konsumenci ubiegający się o zobowiązania finansowe winni wykazać odpowiednią zdolność kredytową pozwalającym im na uregulowanie należności zgodnie z wyznaczonym terminem. Jeśli nie mają oni środków na spłatę pożyczki, nielogicznym byłoby ją oferować. Jest kilka sposób na to by potwierdzić dobrą kondycję finansową. W przypadku banków wiąże się to ze znacznymi formalnościami. Wyliczają zdolność kredytową potencjalnego klienta na podstawie kilku czynników:

  • wysokości i źródła dochodów – istotne dla instytucji bankowej jest to, czy wykonujemy stałą pracę na umowę, umowę zlecenie czy o dzieło bądź prowadzimy własną działalność gospodarczą. By potwierdzić nasze zarobki wymagają zaświadczeń o dochodach, księgę przychodów i rozchodów,aktualne roczne zeznanie podatkowe itp.
  • aktualnie spłacane zobowiązania finansowe – pozwala to na oszacowanie czy konsument będzie w stanie regulować co miesiąc dodatkową ratę kredytu, w tym momencie częstym proponowanym produktem jest kredyt konsolidacyjny
  • historia kredytowa – to niezmiernie ważny parametr, stanowi etykietę kredytodawcy. Jeśli w przeszłości miał trudności ze spłatą zobowiązania, co zostało odnotowane w bazach gospodarczych, istnieje prawdopodobieństwo, że może nie poradzić sobie z ponownie zaciągniętym kredytem
  • stałe miesięczne wydatki – chodzi tu o stałe opłaty – czynsz, media, wynajem
  • zabezpieczenie – łatwiej uzyskać kredyt, jeśli posiadamy jakiś dobro na własność, np. nieruchomość
  • dodatkowe czynniki takie jak: liczba osób w gospodarstwie domowym, wykształcenie, wiek

Zaświadczenie o dochodach

Jest dokumentem, który według określonego wzoru wypełnia pracodawca. Zawiera informacje dotyczące wysokości dochodów, obejmowanego przez kredytobiorcę stanowiska, czas trwania umowy oraz datę jej podpisania. Dzięki zaświadczeniu instytucje udzielające zobowiązań finansowych zmniejszają ryzyko kredytowe przyznania ich osobom bez zdolność do spłaty należności.

Czy zaświadczenie o dochodach jest wymagane przy pożyczkach pozabankowych?
Grafika prezentująca człowieka z kalkulatorem
Wniosek o pożyczkęjest oświadczeniem o dochodach, nie jest zatem wymagane żadne dodatkowe zaświadczenie.

Firmy pozabankowe często nie wymagają tego rodzaju dokumentu. W zamian, niezbędne jest wypełnienie wniosku o pożyczkę. Jedynie prawidłowo uzupełnione formularze są sprawdzane i na podstawie zamieszczonych tam informacji, między innymi o naszej sytuacji materialnej (wysokość i źródło dochodów, posiadane inne kredyty lub pożyczki) podejmowana jest decyzja o udzieleniu chwilówki. Podobnie jak banki, instytucje te działają zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, sprawdzają możliwość finansową klientów są spłaty zobowiązania. Jeśli jest to osoba bez żadnych źródeł utrzymania, nie uzyska pozytywnej decyzji kredytowej. Pożyczki na oświadczenie o dochodach są jak najbardziej dostępne, lecz pożyczki na oświadczenie bez zdolności kredytowej to produkt znacznie rzadziej spotykany. Niektórzy prywatni przedsiębiorcy proponują kredyty bez zdolności, lecz zwykle wymagają zastawów lub poręczeń. Pożyczki społecznościowe są pewnym rodzajem pożyczek bez zdolności kredytowej, lecz to znacznie mniej bezpieczny sposób na uzyskanie potrzebnej gotówki.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*