TP i UKE nagrodzone za porozumienie

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Telekomunikacja Polska otrzymały dnia 26.11.2009 roku, nagrodę „Szeroki pas”. Nagroda została wręczona za zawarcie porozumienia, które daje szansę na znaczący wzrost inwestycji szerokopasmowych.

W uzasadnieniu nagrody czytamy – Porozumienie między Telekomunikacją Polską a Urzędem Komunikacji Elektronicznej otwiera nowe perspektywy rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Między innymi przewiduje wybudowanie 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym 1 mln o przepływności 6 Mb/s. Ten kompromis zastąpi też zapowiedziany podział funkcjonalny operatora na część hurtową i detaliczną. Niewątpliwie porozumienie należy zaliczyć do najważniejszych aktów prawnych, mających wpływ na pozytywne zmiany w Polsce.
Nagroda „Szeroki pas” przyznawana jest od 2006 roku. Od tego roku jest nagrodą Forum Usług Szerokopasmowych, którą przyznaje redakcja „Computerworld”. W tym roku oprócz UKE i TP nagrody „za zajęcie pasa drogowego na inwestycje i przedsięwzięcia szerokopasmowe”, czyli inicjatywy, które przyspieszają rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zmieniają oblicze firm i instytucji i pobudzają wspólnoty lokalne do działania pro publico bono”, otrzymali jeszcze Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rp – za budowę internetowych centrów edukacyjno-oświatowych na wsi w remizach strażackich oraz Firma BNC.pl za innowacyjną usługę tele.biz, integrującą wszystkie dostępne formy łączności elektronicznej w pasie drogowym.

Pan Piotr Muszyński, wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych, powiedział:

„Cieszę się, że odbieramy tę nagrodę za nasze Porozumienie razem z panią prezes Streżyńską, tym bardziej, że stanowi ono podwaliny dobrej współpracy i wzajemnego szacunku pomiędzy operatorami, administracją i samorządami. To ogromna szansa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*