Wyniki za 3 kwartały 2009 r – Telekomunikacja Polska.

Dnia 28 października 2009 roku Telekomunikacja Polska opublikowała wyniki za 3 kwartały 2009 roku. Jak się można było spodziewać TP odnotowała spadek przychodów. Sytuacja jest spowodowana decyzjami regulacyjnymi oraz intensywną konkurencją na rynku telekomunikacyjnym, ale jak się okazuje nie tylko tymi czynnikami, duże przełożenie na wyniki tego operatora ma również spowolnienie gospodarcze. Mimo wszystko Zarząd Spółki jest dobrej myśli, ze względu na porozumienie z UKE, które TP traktuje jak sukces, o szczegółach napisano w drugiej części artykułu:

Wyniki TP

Wyniki TP

Według szacunków grupy TP wartość rynku usług telekomunikacyjnych w 2009 roku zmniejszyła się o 1,9%. O dziwno na ten wynik składa się wzrost w segmencie telefonii stacjonarnej o 0,6% i spadek w komórkowej o 3,2 Operator zaznacza, że spadek w samej grupie TP spowodowany jest głównie działaniami regulacyjnymi a konkretnie dwoma obniżkami stawek MTR ( rozliczenia między-operatorskie w sieciach komórkowych) w 2009 roku oraz migracji klientów do tańszych ofert opartych na WLR (hurtowej sprzedaży abonamentu innym firmom po zaniżonych cenach). Pomimo to TP ponownie zanotowała wzrost w sprzedaży usług szerokopasmowych o 10,7%, oraz wzrost w sprzedaży mobilnego dostępu do Internetu na poziomie 17,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku. Ponadto operator zwiększył liczbę klientów usługi TV do poziomu 283 tysiące, co stanowi pięciokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.

Podsumowując rynek usług telefonicznych i internetowych w Polsce ulega zmniejszeniu. Jest to spowodowane nie tylko regulacjami, ale również spowolnieniem gospodarczym. Spowolnienie gospodarcze przedkłada się na spadek siły nabywczej Polaków oraz ich wyższą wrażliwość cenową. To te czynniki przedłożyły się głównie na spadek wartości rynku telekomunikacyjnego, a co za tym idzie spadek przychodów operatora dominującego.

Perspektywy na przyszłość nie są jednak aż tak tragiczne. Telekomunikacja Polska dąży do uzyskania 3 miliardów wolnych przepływów netto w wyniku programu oszczędnościowego. Po 3 kwartałach, TP posiada 2,06 miliarda wolnych przepływów, co stanowi wzrost o 20,4 % w stosunku do sytuacji rok wcześniej. Niewątpliwie bardzo duży wpływ na pozytywne patrzenie w przyszłość dla firmy ma podpisane ostatnio porozumienie z UKE. Dzięki porozumieniu zostaną na TP nałożone nowe obowiązki, ale również dzięki porozumieniu firma może liczyć na jasne i klarowne reguły inwestowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze punkty porozumienia TP – UKE:
porozumienie TP - UKE
Telekomunikacja Polska uważa, że zakres przedstawionego powyżej porozumienia to stworzenie podstaw do normalizacji i stabilizacji sytuacji regulacyjnej, która będzie wspierać przyszłe inwestycje oraz zdrową konkurencję. Zarząd TP jest zdeterminowany do wykorzystania tej szansy i jej przełożenia na wiodącą rolę Grupy TP w przyszłym wzroście rynku usług szerokopasmowych. Roland Dubois, członek zarządu TP ds. Finansów, powiedział:

„Sytuacja finansowa Grupy TP pozostaje stabilna. Płynność na poziomie 7,1 mld zł oraz solidna struktura bilansu ze wskaźnikiem zadłużenia netto na poziomie 25% upewniają nas, że Grupa TP jest przygotowana do przełożenia porozumienia z UKE na zbudowanie pozycji odpowiedzialnego lidera przyszłego rozwoju rynku, z którego korzyści będą udziałem wszystkich jego uczestników: klientów i operatorów.”

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*