Porozumienie między Telekomunikacją Polską i Netią

Telekomunikacja Polska i Netia zawarły porozumienie, które kończy dotychczasowe spory i otwiera nowy rozdział w relacjach tych obu operatorów. 23 grudnia 2009 r. prezesi Telekomunikacji Polskiej (Maciej Witucki) i Netii (Mirosław Godlewski), w obecności Anny Streżyńskiej (prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), uroczyście podpisali porozumienie, regulujące relacje pomiędzy tymi dwoma największymi graczami na rynku usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu w Polsce.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Netią i TP jest wynikiem zawartego 22 października 2009 r. porozumienia UKE i TP ( o którym pisaliśmy w tej wiadomości). Na mocy porozumienia do końca 2012 roku w relacjach pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi będą stosowane stawki z tytułu dostępu telekomunikacyjnego (interkonekt, WLR, BSA, LLU, dostęp do kanalizacji kablowej) aktualne na dzień 10 października 2009 r.

Ewentualne zmiany cen usługi BSA będą uzależnione od wyników testu zawężania marży ofert detalicznych TP, wykonywanych przez Prezesa UKE. Co ważniejsze zarówno Netia jak i TP zobowiązały się do niezwłocznego cofnięcia powództw i umorzenia wszystkich toczących się między nimi spraw sądowych.
Efektem zawarcia porozumienia będzie również wdrożenie usprawnień w zakresie współpracy operacyjnej obu firm oraz mechanizmów kontrolnych, które w wymierny sposób poprawią szybkość i jakość obsługi klientów, którym Netia świadczy usługi z wykorzystaniem sieci TP.

Podanie ręki

Niektórzy mogą odebrać to porozumienie jako przegrana TP, niemniej jednak zarząd Telekomunikacji Polskiej ma w tej kwestii inne zdanie. Prezes TP, Maciej Witucki wypowiada się w tej kwestii następująco:

„Otwieramy nowy rozdział w dziejach polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki determinacji i dobrej woli obu stron, udało się osiągnąć porozumienie realnie wdrażające uzgodnione z Prezesem UKE zasady. Zapewni ono ochronę konkurencyjności i przewidywalność finansową niezbędną do inwestycji, co umożliwi rozwój rynku. Bardzo ważne było dążenie Prezes UKE do osiągnięcia porozumienia i jej rola arbitra rozstrzygającego spory pomiędzy operatorami”.

Wkrótce podpisane zostaną porozumienia TP z kolejnymi operatorami, według wstępnych informacji, ma mieć ono miejsce jeszcze w Styczniu 2010 roku.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*